velikost dílů 

Pro představu vás, kteří zatím neznáte Polikarpovu stavebnici...
Obrázky ukazují poměr mezi velikostí dětí a některých těles, dílů a sestav.
Tato velká konstrukční skládačka je tvořena dutými dřevěnými tělesy, např. kvádry, krychlemi, jehlany, válci atd. Kvádry a krychle mají pouze pět stěn. Tělesa jsou vyrobena ze skandinávského borového dřeva, tyče jsou bukové.

o%C5%99ez%20ve%20t%C5%99%C3%ADd%C4%9B%20%C5%A1pagety%20v%20dru%C5%BEin%C4%9B.jpg