Obchodní podmínky

1)  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2)  OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží je možné objednávat několika způsoby:    

 •  použijte nákupní košík přímo na webových stránkách
 • e-mailem (nezapomeňte připsat kontaktní telefon pro další komunikaci)
 • zavolejte na náš mobilní telefon 604 521 088 a sdělte nám fakturační a doručovací údaje

3)  CENY VÝROBKŮ A DOPRAVY

Zveřejněné ceny výrobků neobsahují poplatek za dopravu. Cena dopravy bude sdělena při potvrzení objednávky, je závislá na počtu a hmotnosti jednotlivých kartonových krabic a příbalů z bublinkové fólie.
Pravidla pro Slovensko jsou definována v bodě 8.

4)  POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Každá elektronická objednávka je potvrzena zpětným e-mailem do 48 hodin. Tím máte kontrolu, že nám skutečně došla. 

5)  DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůtu upřesňujeme při potvrzení objednávky, obvykle bývá 4 - 6 týdnů.

6)  DOPRAVA ZBOŽÍ

 • objednané zboží vám zašleme prostřednictvím smluvního přepravce
 • výrobky jsou zabaleny v kartonových krabicích s proložkami uvnitř, případně v příbalech z bublinkové fólie
 • doporučení: zkontrolujte, zda nedošlo při přepravě k poškození zboží
 • pokud zjistíte závadu na obalu a následně poškození výrobku uvnitř krabice, kontaktujte nás, abychom mohli s přepravcem zahájit reklamační řízení
 • v případě poškození výrobku při přepravě nevyhazujte kartony ani proložky, jsou součástí reklamačního řízení

7)  PLATBA

 • platba za zboží převodním příkazem na základě vystavené faktury se splatností 10 dnů.

8)  INFORMACE PRO SLOVENSKO

 • platba převodním příkazem na základě zálohové faktury před dodáním zboží
 • preferujeme platbu v CZK
 • pokud zákazník doloží "Osvědčení o registraci" od příslušného finančního úřadu, bude cena účtována bez DPH.
 • výrobky jsou zabaleny v kartonových krabicích s proložkami uvnitř, případně v příbalech z bublinkové fólie
 • dopravu zboží zajišťujeme prostřednictvím smluvního přepravce PPL.
 • doporučení: zkontrolujte, zda nedošlo při přepravě k poškození zboží
 • pokud zjistíte závadu na obalu a následně na výrobku uvnitř krabice, kontaktujte nás, abychom mohli s přepravcem zahájit reklamační řízení
 • v případě poškození výrobku při přepravě nevyhazujte kartony ani proložky, jsou součástí reklamačního řízení

9)  ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 10 dnů od jejího potvrzení zrušit telefonicky, či e-mailem a to i bez udání důvodu.

10)  VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

 1. e-mailem nebo telefonicky požádejte o odstoupení od smlouvy.
 2. zboží zašlete zpět na naší adresu uvedenou na faktuře a to za následujících podmínek:
 • musí být v původním pokud možno nepoškozeném obalu
 • musí být nepoškozené bez známek užívání nebo opotřebení a  kompletní podle dodacího listu s krátkým dopisem (nebo komentářem na faktuře), že odstupujete od smlouvy číslo (č. faktury) + datum, vlastnoruční podpis a číslo účtu, na který Vám máme poslat zpět peníze.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do jednoho týdne po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží se termín vrácení peněz posouvá až do doby, kdy budou kompletně splněny podmínky na vrácení zboží. Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady. Neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

11)  REKLAMACE A ZÁRUKA

Na veškeré nové zboží se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců. Objedná-li zboží firma, záruka je 12 měsíců. Případnou reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku.

Záruka se nevztahuje na vady:

 • vzniklé běžným používáním
 • nesprávným použitím výrobku, např. páčení tyče zastrčené v kulatém otvoru kvádru nebo jiného tělesa.
 • nesprávným skladováním (dodržujte mnimální vzdálenost 30 cm od ústředního topení, stavebnice jsou určené pouze do interiérů)

Postup při reklamaci:

 • informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
 • zboží odešlete na naší adresu, nebo se s námi dohodněte na jiném řešení.
 • do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu a číslo faktury.

Zákony a předpisy:

 • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů