Žížaly v Polikarpovce interiér 

Nový projekt polytechnického vzdělávání je určen nejen mateřským školám, ale i pro děti ve školních družinách základních škol.
Žížalová geometrická tělesa mají kromě standartních otvorů používaných v klasické stavebnici velké atypické otvory k provlékání barevných žížalek. Žížaly v Polikarpovce výrazně rozšiřují možnosti využití klasické Polikarpovy stavebnice. Hra, cvičení nebo chcete-li práce s tělesy a žížalkami je mnohem pestřejší, zajímavější, zábavnější a smysluplnější.

  • 200 cm dlouhé žížalky mají stejný průměr náhled
  • pokud stavíte např. žížalovou krychli na žížalový kvádr, spojte nejdříve tělesa pomocí známých spojovacích špalíků a zajišťovacích kolíčků (stačí jeden kolíček shora), teprve potom prostrčte žížalky detail spoje
  • vyrábíme v šesti sestavách nebo po jednotlivých dílech
  • žížaly jsou dodávány v setu (1 set= 4 ks žížalek)